شما اینجایید
خانه > Posts tagged "بازاریابی شبکه ای"

درخت سکه ات کجاست؟

درخت سکه ات کجاست؟ ✍ علی کیانی موحد تلفن همراهم نزدیک ظهر زنگ خورد و نامی روی آن درج شد که شاید نزدیک به یک سال است حتی یک مسیج هم نداده. اینگونه تماسها همیشه خطرناک هستند. تلفن را جواب می دهم و بعد از نزدیک پنج دقیقه احوالپرسی و دیالوگ دیگه

Top