شما اینجایید
خانه > Posts tagged "تصوير نجومي روز M16 Nebula"

تصویر نجومی روز: سحابی M16 ستون های ستاره ساز

ستاره های تازه متولد شده در سحابی عقاب (M16) در حال شکل گیری هستند. این تصویر در سال ۱۹۹۵ توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است و تبخیر گلبول های گازی (evaporating gaseous globules) مشهور به EGGs در حال ظهور از ستون های متشکل از ملوکول های گاز هیدروژن و گرد و غبار را

Top