شما اینجایید
خانه > Posts tagged "نماد تتا"

نمادهای مجانبی در طراحی الگوریتم و مرتبه زمانی

نمادهای مجانبی در طراحی الگوریتم - Asymptotic Notation برای تخمین زمان اجرای الگوریتم و میزان پیچیدگی آن، از نمادهایی به نام نمادهای مجانبی (حدی) استفاده میشود. این نمادها عبارتند از: O ، Ω، Θ و o، ω که هر کدام طبق روش خاصی محاسبه میشوند و در تحلیل الگوریتم کاربرد فراوانی دارند. رشد توابع گوییم رشد تابع  از تابع بیشتر

Top