شما اینجایید
خانه > Posts tagged "Construction"

نون تو ساختمون سازیه، از رشته کامپیوتر که نمیشه پول درآورد!

آغبط مهندص بیکار

مطلبی که در ادامه می خوانید حرف دل خیلی از خبره های کامپیوتر این مملکته، من بنوبه خودم دستان نگارنده این مطلب رو می بوسم. [divider] باور کنید بازی فوتبال من خیلی خوب بود. نه اینکه مامانم بگه، واقعا خودم همین حس رو داشتم. البته نتایج هم همین رو نشون می داد.

Top