نمونه سوالات امتحانی درس سیستم های توزیع شده

0

نمونه سوالات امتحانی درس سیستم های توزیع شده

در زیر تعدادی از سوالات امتحانی درس سیستم های توزیع شده رشته نرم افزار کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد شرح داده شده است که امیدوارم برای دوستانی که با جستجو به این صفحه وارد شده اند مفید واقع گردد.


نمونه سوالات اول سیستم های توزیع شده:

1) منظور از شفافیت درسیستم های توزیع شده چیست؟ انواع آن را نام ببرید.

2) در بحث معماری سیستم (System Architecture) معماری ترکیبی بهچه معناست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

3) انواع ماشین مجازی را توضیح دهید.

4) ارتباط پیام گرا چیست؟ نحوه کار آن را توضیح دهید.

5) مشکل ساعت منطقی لمپورت چیست؟ آن را با ذکر مثال بر روی شکل زیر نشان دهید. نحوه کار ساعت برداری چگونه است؟ آن را بر روی شکل زیر نشان دهید. سپس ساعت وقایع زیر را با یکدیگر مقایسه کنید و نشان دهید که این روش درست عمل می کند. (واقعه b با i و واقعه g با d)

نمونه ساعت لمپرت سوال 5
نمونه ساعت لمپرت سوال 5

6) مسئله توافق بیزانسی را تشریح کرده و راه حل آن را شرح دهید.

7) در هنگام فراخوانی یک روال RPC خدمتگزار ازکار افتاده است، در این موارد چه مشکل اساسی وجود دارد؟ راه حل آن استفاده از چه منطق هایی است؟ توضیح دهید.

8) روش تعهد دو مرحله ای را توضیح دهید مشکل این روش در چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *