تصویر نجومی: شفق قطبی و میدان مغناطیسی مشتری

0

شفق قطبی و میدان مغناطیسی مشتری

تصویر نجومی: شفق قطبی و میدان مغناطیسی مشتری

شفق قطبی و میدان مغناطیسی مشتری
Auroras and the Magnetosphere of Jupiter | Illustration Credit: JAXA; Inset Image Credit: NASA, ESA, Chandra, Hubble

سیاره‌ی مشتری نیز شفق قطبی دارد. درست مثل زمین، میدان مغناطیسی مشتری بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی هم به هنگام برخورد ذرات باردار خورشید فشرده می‌شود. این فشردگی مغناطیسی باعث می‌شود که ذرات باردار به سمت قطبین مشتری و درون اتمسفر آن حرکت کنند. آن‌جا الکترون‌ها به طور موقت برانگیخته می‌شوند. سپس وقتی دوباره به حالت اول باز می‌گردند و با یون‌های اتمسفر پیوند دوباره برقرار می‌کنند، شفق قطبی ایجاد می‌شود. این تصویر گرافیکی به خوبی میدان مغناطیسی اطراف سیاره مشتری را نشان می‌دهد.

در بالا-سمت راست عکس هم می‌توانید تصویری واقعی از مشتری را ببینید که قطب شمال آن خیلی روشن در پرتوی ایکس درخشیده است. این عکس را تلسکوپ فضایی چاندرا گرفته و درخشش یک شفق قطبی خیلی پرنور را نشان می‌دهد. البته به جز شفق قطبی، عکس بقیه‌ی سیاره کار تلسکوپ هابل است. این شفق قطبی روز ۱۱ اکتبر سال گذشته، یعنی چند روز بعد از اینکه یک فوران تاج خورشیدی (CME) عظیم رخ داد گرفته شده است.

منبع: apod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *