تصویر نجومی: سحابی عنبیه NGC 7023

0

تصویر نجومی: سحابی عنبیه NGC 7023

تصویر نجومی: سحابی عنبیه NGC 7023
تصویر نجومی: سحابی عنبیه NGC 7023

NGC 7023: The Iris Nebula
Image Credit & Copyright: Federico Pelliccia

این ابرهای کیهانی که از ما ۱۳۰۰ سال نوری فاصله دارند در صورت فلکی ستاره ساز حاصلخیز قیفاووس (constellation Cepheus) قرار داشته و با نام سحابی عنبیه «Iris Nebula» یا NGC 7023 شناخته می‌شوند. این تنها سحابی نیست که بشکل گل در آمده است. این تصویر رصد عمیق تلسکوپی به خوبی شکل متقارن و رنگ‌های سحابی عنبیه را در حالی که گرد و غبار بین ستاره ای آن را در بر گرفته نشان می‌دهد.

در خود سحابی عنبیه می‌بینیم که چگونه گازهای آبی رنگ، یک ستاره‌ی جوان و داغ را در بر گرفته‌اند. رنگ غالب بازتاب شده از سحابی آبی است و نشانگر بازتاب نور ستاره‌ی مرکزی از غبار متراکم سحابی است. این ویژگی اصلی ذزات غباری که نور ستاره را بازتاب می کنند.

رشته‌های مرکزی این سحابی بازتابی به رنگ قرمز خیلی ضعیف می‌درخشند. دلیلش این است که بعضی از دانه‌های غبار تابش غیر مرئی فرابنفش ستاره را به نور قرمز تبدیل می‌کنند. رصدهایی که در طول موج فروسرخ از این سحابی صورت گرفته نشان می‌دهد که سحابی عنبیه دارای مولکول‌های پیچیده‌ی کربن به نام PAH است. این عکس میدان دیدی به اندازه‌ی پنج ماه کامل از آسمان را در بر گرفته است.

منبع: APOD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *