تصویر نجومی: هیتومی در راه فضا

0

هیتومی در راه فضا

تصویر نجومی روز: هیتومی در راه فضا

هیتومی در راه فضا
هیتومی در راه فضا

در ساعت 5:45 بعد از ظهر 17 فوریه 2016 موشک سوخت مایع H-IIA سازمان فضایی ژاپن حامل ماهواره هیتومی از پایگاه فضایی تانگاشیما در ساحل جنوبی جزیره ژاپن به فضا پرتاب شد. این 🚀 موشک حامل یک 🛰 ماهواره رصدی اشعه ایکس با نام هیتومی که قبلاً ASTRO-H X-ray نامیده می شد بود که همکنون این ماهواره در مدار قرار دارد. این ماهواره برای رصد فضای بیکران از سیاه چاله تا خوشه های عظیم کهکشانی طراحی شده است. همچنین رصدخانه این ماهواره به 4 تلسکوپ فوق مدرن اشعه ایکس و حسگرهای فوق حساس انرژی فتون ها با دقت 300 تا 600000 الکترون ولت مجهز شده است. برای مقایسه باید بدانید که انرژی فتون های نور مرئی بین 2 تا 3 الکترون ولت می باشد.
طبق سنت که بعد از پرتاب موفق یک ماهواره نام آن عوض می شود. ماهواره ASTRO-H با نام جدید “Hitomi” نامگذاری شد. بر اساس یک افسانه باستانی در مورد اژدهایان ژاپنی هیتومی یعنی مردمک چشم اژدها که بنوعی اشاره به قدرت رصدی بالای این ماهواره فوق مدرن ژاپنی دارد.

Hitomi Launches
Image Credit & Copyright: F. Scott Porter (NASA, Goddard Space Flight Center)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *